ហាងលក់ទូរស័ព្ទនៅសិង្ហបុរីបានបញ្ឈប់ការទិញទូរស័ព្ទ Huawei​

មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Google បានផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់ចិន Huawei ចំពេល Continue reading

Google នឹងបិទការ Update លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei

Google នឹងគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្យួរមុខជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្នុង Continue reading