របៀបប្រើប្រាស់វចនានុក្រមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងឧបករណ៍ iOS (Apple Products)

 

ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចូលវចនានុក្រមតាំងពីជំនាន់ iOS 5 មកម្លេះ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការស្វែងរកនិយមន័យនៃពាក្យបានរហ័ស។ អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនពុំបានដឹងថាមានវចនានុក្រមនៅក្នុងឧបករណ៍របស់គេឡើយ។ ថ្ងៃនេះ ITStudent22 បាននាំមកនូវគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់វចនានុក្រមដែលមានស្រាប់ក្នុងប្រព័ន្ធ iOS មកជូនប្រិយមិត្តគ្រាន់ជាចំណេះដឹងបន្ថែម៕

Continue reading

Basic Computer Course

computer-repair

វគ្គថ្មីចាប់ផ្តើមបើកហើយសំរាប់ប្អូនៗដែលចង់សិក្សាអំពីចំណេះដឹងពីកុំព្យូទ័រចាប់ពីកំរិតដំបូងទៅ។

Basic Computer Course

-Setup all Windows from CD or DVD (XP,Windows 7,8,10) Continue reading

Google Keep កំណត់ត្រាគ្រប់ទីកន្លែង

ក្រុមហ៊ុន Google បានដាក់បង្ហាញកម្មវិធីថ្មីដើម្បីរក្សា បញ្ជី ឬ កំណត់ចំណាំផ្សេងៗ។ បច្ចុប្បន្ននេះ Google Keep គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីបញ្ជី និងការចំណាំទទួលយកការពេញនិយមបំផុតរកឃើញនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង IOS ហើយក៏អាចប្រើប្រាស់នៅលើវេបសាយបានផងដែរ Google Keep ។ ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលវាជាការល្អមួយទៀតគឺដោយសារតែវាបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Google, ហើយបានរួមបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតក្នុងទៅក្នុងនោះផងដែរ។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបាន ដោយគ្រាន់តែមានគណនី Google តែប៉ុណ្ណោះ។ Continue reading